Bořeň

Bořeň ( 539 m n.m. ) je v porovnání s ostatními kopci ve středohoří unikátní tím, že je to ostrý skalnatý suk, tvořený znělcem. Patří k nejvýznamějším horolezeckým nepískovcovým lokalitám se stěnami nejrůznějších obtížnosti. Uvádí se, že rovněž patřil k oblíbeným výletním místům císaře Wilhelma a A.von Humboldta. Je to dominanta sceverozápadního okraje českého středohoří.

Bořeň z Číčova

Bořeň, Želenický vrch a Zlatník

Bořeň s řepkou

Bořeň na jaře I.

Bořeň na jaře II.

Bořeň na jaře III.

Bořeň od Dlouhé

Bořeň na jaře