Kletečná

Kletečná s Milešovským kostelem

Kletečná při inverzi z Lovoše

Kletečná, Milešovka a Ostrý od Borče

Kletečná a Milešovka z Lovoše

Kletečná na podzim z Ostrého

Kletčná s Milešovským kostelíkem

Kletečná od Sutomského vrchu

Kletečná z polí od Borče