Boreč

Boreč ( 449m n.m. ) je zařazen mezi národní přírodní památky  již od roku 1951. Vrch je pozoruhodný unikátním výskytem geologického  jevu tzv. mikroexhalací a ventarol   ( fumarol )..

Zdejší geologická zvláštnost spočívá v tom, že celý vrch je protkán sítí malých skalních puklin, které ústí jak na úpatí kopce, tak na jeho vrcholu, kde jsou pak  pak často  rozšířeny.  Hnací silou tohoto jevu je rozdíl teplot vzduchu: teplý vzduch stoupá vzhůru a studený klesá dolů. V létě je teplý vzduch nasáván na temeni kopce, průchodem vnitřními puklinami se ochlazuje a dole na úpatí je už ochlazený vyfukován zpět do ovzduší. Teplota vystupujícího vzduchu činí okolo 4 °C. V zimě pak kopec při úpatí nasává studený vzduch z venkovního prostředí, který prochází celou soustavou vnitřních puklin, ve kterých se ohřívá od okolní horniny, a je podstatně teplejší vyfukován zpět do ovzduší nahoře na temeni kopce. Rozdíl teplot unikajícího vzduchu vůči okolnímu prostředí může být až 20 °C. Uvnitř kopce se ohřívaný vzduch obohacuje o vlhkost, proto v tuhých zimách nad vyústěním vzniká masivní   ojínění a rampouchy. ( informace z části z Wikipedie )

Boreč z Ovčínu

Boreč od Sutomského vrchu

Boreč s ranní jinovatkou

Pohled na Boreč z Ostrého, v pozadí Ovčín a Říp

Boreč- jarní pohled od Lipské hory po Milešovku

Boreč - pohled v podvečer z Ovčína,

Západ slunce z Borče